1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
kelifova 10.09.2020

Požadavky

Požadavky ke státní zkoušce z pediatrie

 Student si vylosuje jednu teoretickou otázku z každého ze tří okruhů (pediatrická propedeutika, speciální pediatrie, dif. dg. v pediatrii) a dále si vylosuje otázku z RTG, kde je k popisu jeden RTG snímek z některého z těchto orgánových systémů – RTG plic, GIT, ledvin/vývodných cest močových, CNS nebo kostí. Hodnocení každé z otázek je prospěl = 1,2 či 3, nebo neprospěl = 4. Pediatrie je komplexní zkouškou a otázky jsou pouze vodítkem pro průběh části státní rigorózní zkoušky s přesahem znalostí studenta do ostatních předmětů. Komise může kdykoli přerušit zkoušku za účelem hlasování o hodnocení. Je-li student z jakékoliv otázky (teoretické otázky z jednoho z okruhů či RTG snímku) hodnocen neprospěl, dále se ve zkoušce nepokračuje a výsledná klasifikace části státní rigorózní zkoušky je neprospěl. O hodnocení dílčích otázek i celkovém výsledku – klasifikaci části státní rigorózní zkoušky hlasuje komise.

počet zobrazení: 1951 autor: kelifova, poslední aktualizace: kelifova, 10.09.2020
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.