1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
kelifova 18.02.2021

Výuka na KPDPM 1. LF UK a VFN

Vítejte na stránkách Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN. Tato stránka slouží především pregraduálním studentům 1. LF UK. Pro obecné informace o naší klinice navštivte oficiální webové stránky.
Na KPDPM probíhá výuka mediků, bakalářů, žákyň středních a vyšších zdravotnických škol a příprava postgraduálních studentů. Klinika je výukovou základnou 1.LF UK, ale má i další aktivity v kontinuálním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Sídlí zde subkatedra dorostového lékařství IPVZ. Na klinice pracují v rámci dlouhodobé stáže i lékaři v přípravě na atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost.
Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství, dorostového lékařství, dětské gastroenterologie a hepatologie, dětské revmatologie, dětské nefrologie a v EU v oboru Pediatric Metabolic Medicine.

Pregraduální výuka:

 • B01057 Pediatrie předstátnicová stáž (Všeobecné lékařství), garant – prof. Honzík, doc. Magner
 • B03304 Pediatrie – prázdninová praxe (Všeobecné lékařství), garant – prof. Honzík, doc. Magner
 • B81057 Pediatrie předstátnicová stáž (Všeobecné lékařství-AP), garant – prof. Honzík, doc. Magner
 • B83304 Pediatrie – prázdninová praxe (Všeobecné lékařství – AP), garant – prof. Honzík, doc. Magner
 • B01188 Pediatrie (Zubní lékařství), garant – as. Szitanyi
 • B81188 Pediatrie (Zubní lékařství-AP), garant – as. Szitanyi
 • B01316 Diferenciální diagnostika v pediatrii a neonatologii (volitelný předmět), garant – as. Mazurová
 • B00650 Adolescentologie (volitelný předmět), garant – as. Kabíček
 • B02285 Pediatrie se zaměřením na výživu, garant – as. Szitanyi, doc. Magner
 • B03235 Pediatrie se zaměřením na výživu, garant – as. Szitanyi, doc. Magner
 • B02779 Výživa dětí II (nutriční specialista), garant – as. Szitanyi, doc. Magner
 • B02431 Patobiochemie 1 – dědičné metabolické poruchy (Všeobecné lékařství), garant – prof. Kožich
 • B82431 Patobiochemie 1 – dědičné metabolické poruchy (Všeobecné lékařství-AP), garant – prof. Kožich
 • B01680 Praktický kurz DNA diagnostiky (volitelný předmět), garant – Mgr. Töthová
 • B81680 Praktický kurz DNA diagnostiky (volitelný předmět-AP), garant – Mgr. Töthová
 • B02187 Praktický kurz buněčných kultur s aplikací pro studium dědičných metabolických poruch (volitelný předmět), garant – Dr. Asfaw
 • Klinická propedeutika, garant – prof. Vráblík, vyučující za KPDPM – doc. Hoza, as. Szitanyi
 • Klinická propedeutika-AP, garant – prof. Vráblík, vyučující za KPDPM – as. Szitanyi, dr. El Lababidi
 • Vybrané kapitoly z pediatrie pro 2. LF UK, garant – prof. Lebl, vyučující za KPDPM – prof. Zeman
 • Vybrané kapitoly z pediatrie-AP pro 2. LF UK, garant – prof. Lebl, vyučující za KPDPM – prof. Zeman
 • Klinická biochemie, garant – prof. Zima, vyučující za KPDPM – doc. Ješina
 • Klinická biochemie-AP, garant – prof. Zima, vyučující za KPDPM – doc. Ješina
 • Biochemie výživy (Nutriční terapeut), garant – prof. Zima, vyučující za KPDPM – doc. Ješina
 • Kazuistiky z laboratorní diagnostiky (volitelný předmět), garant – prof. Zima, vyučující za KPDPM – doc. Ješina
 • Klinická genetika pro 2. LF UK, garant – prof. Macek, vyučující za KPDPM – prof. Kožich
 • Biologie buňky (volitelný předmět), garant – prof. Raška, vyučující za KPDPM – dr. Sikora, dr. Hůlková, prof. Kmoch
 • Praktický kurz Příprava rekombinantních proteinů jako podklad pro strukturální biologii (volitelný předmět), vyučující za KPDPM – Ing. Zikánová
 • Praktický kurz aplikace technologií DNA čipů v diagnostice geneticky podmíněných onemocnění (volitelný předmět), vyučující za KPDPM – prof. Kmoch
 • Praktický kurz konfokální mikroskopie: vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce (volitelný předmět), vyučující za KPDPM – Dr. Dobrovolný
 • Oční lékařství, garant – prof. Heissigerová, Oční klinika 1.LF UK a VFN, vyučující za KPDPM – doc. Lišková
 • Oční lékařství-AP, garant – prof. Heissigerová, Oční klinika 1.LF UK a VFN, vyučující za KPDPM – doc. Lišková

Další pregraduální výuka:

 • Pediatrie pro obor fyzioterapie 1. LF UK
 • Pediatrie pro obor ergoterapie 1. LF UK
 • Pediatrie pro obor adiktologie 1. LF UK
 • Pediatrie pro obor všeobecná sestra 1. LF UK
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii pro obor všeobecná sestra 1. LF UK
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii pro obor porodní asistentka 1. LF UK
 • Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii 1. LF UK pro studenty magisterského programu ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Intenzivní péče v pediatrii 2 1. LF UK pro studenty magisterského programu ošetřovatelství v intenzivní péče
 • Pediatrie pro posluchače FTVS
 • Pediatrie pro posluchače speciální pedagogiky PF UK
 • Pediatrie pro posluchače ošetřovatelství FF UK
 • Pokročilá praktika z biochemie II pro posluchače PřF UK
 • Laboratorní stanovení analytů v medicíně pro posluchače VŠCHT
 • Glykosfingolipidy pro posluchače PřF UK
 • Obecné základy patologie a patofyziologie pro posluchače 3. LF UK


Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 819, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz

 


počet zobrazení: 2080 autor: kelifova, poslední aktualizace: kelifova, 18.02.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.