1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
linkova 23.02.2023

Aktuální informace

AKTUALIZOVANÁ EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ K VÝUCE NA 1. LF UK


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v současnosti  bude výuka na 1. LF UK realizována od začátku semestru formou prezenční.

V případě klinických předmětů se výuka bude opět řídit aktuálními epidemickými opatřeními platnými ve zdravotnickém zařízení, kde výuka probíhá. 168Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Jana Tuková, jana.tukova@vfn.cz

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 819, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz