1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
kelifova 06.11.2020

Aktuální informace


Výuka 

Dále platí výjimka plošného zákazu pro praktickou a klinickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. Klinická výuka a klinická praxe včetně simulační výuky nadále probíhá v prezenční formě (stáže, praxe a exkurze na odděleních). 

Během výuky je nutno dodržovat hygienická a epidemiologická opatření. 

Přítomnost studentů na výuce je omezena na 10 osob.

Teoretická výuka (přednášky) probíhá jen distančně ve formě online nebo off-line.  

Zápočtové testy a přednášky jsou k dispozici na našich webových stránkách, včetně doporučené literatury.  

Zkoušky jsou povoleny v prezenční formě.

Pro další aktualizované informace prosím sledujte webové stránky fakulty a SIS! 

V souvislosti s aktuální situací COVID-19 platí pro všechny formy studia (prezenční, distanční a kombinované) obecná preventivní opatření – nošení roušek v nemocnicích a dodržování hygienických opatření (dezinfekce rukou a dodržování odstupů). 

 Apeluji na všechny studenty: pokud by se u někoho objevily zdravotní potíže, příznaky v možné souvislosti s coronavirovou infekcí,kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, či hygienickou stanici, postupujte dle jejich instrukcí a neúčastněte se výuky v prezenční formě. Oprávněná absence bude omluvena!     

Od 1. července 2020 došlo po schválení panem ředitelem VFN, spectabilis panem děkanem, jeho kolegiem a Akademickým senátem 1. LF UK ke změně názvu kliniky:¨

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM) 

Department of Paediatrics and Inherited Metabolic Disorders 

Vzhledem k nutným provozním změnám byly upraveny i názvy oddělení kliniky: 

 - Oddělení kojenců a batolat, metabolická jednotka se mění na 1. oddělení

 - Oddělení větších dětí a dorostu se mění na 2. oddělení

 Vzhledem ke změně názvu kliniky se upravuje i název diagnostických laboratoří na: 

Diagnostické laboratoře dědičných poruch metabolismu.

Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 077, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz