1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
linkova 09.03.2022

Aktuální informace

AKTUALIZOVANÁ EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ K VÝUCE NA 1. LF UK


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v současnosti dochází k rozvolňování epidemických opatření, proto, pokud se nestane nic mimořádného, od začátku letního semestru bude výuka na 1. LF UK formou prezenční. Zůstávají jen minimální omezení - respirátory, dezinfekce a rozestupy.

Povinné testování na pracovištích má být zrušeno k 18.2.2022, jak schválila vláda na svém jednání 2.2.2022.

V případě klinických předmětů se výuka bude opět řídit aktuálními epidemickými opatřeními platnými ve zdravotnickém zařízení, kde výuka probíhá. 

Doporučení pro fakulty pro letní semestr, tzv. "hybridní jaro", která vypracoval RUK.

Hybridní jaro odkazuje na aktualizovaný dokument "hybridní podzim" dostupný na webu www.karlovkaonline.cz


168Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 819, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz