1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
kelifova 20.09.2021

Aktuální informace


Výuka - aktualizace 20. 09. 2021


149


Shrnutí současných pravidel týkajících se zkoušek a vzdělávacích akcí:

Pro zkoušky a vzdělávací akce do 20 lidí nejsou stanoveny žádné podmínky, pro zkoušky a vzdělávací akce nad 20 lidí je nutné doložit bezinfekčnost.

Pravidla ochrany dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Povinnost se nevztahuje na:

  • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (rozestup 1,5 metru)
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5metru.

To znamená, že se povoluje odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

 


 Apeluji na všechny studenty: pokud by se u někoho objevily zdravotní potíže, příznaky v možné souvislosti s coronavirovou infekcí, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, či hygienickou stanici, postupujte dle jejich instrukcí a neúčastněte se výuky v prezenční formě. Oprávněná absence bude omluvena!    Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 819, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz